Dodávka zariadenia na výrobu tepla pre domácnosti a obytné výškové budovy do Ukrajiny. Toto zariadenie ďalej využívame vo vlastných projektoch v Ukrajine.